Ý nghĩa của từ wto là gì:
wto nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ wto. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wto mình

1

2   0

wto


Tổ chức mậu dịch quốc tế (World Trade Organization). | Viết tắt. | Tổ chức mậu dịch quốc tế (World Trade Organization).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

wto


viết tắt của " World Trade Organization".Đây là một tổ chức thương mịa thế giới thúc đẩy và điều tiết thương mại giữa các nước thành viên, thành lập vào năm 1995
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   0

wto


Là từ viết tắt của cụm từ World Trade Organization, nghĩa là Tổ chức Thương mại Thế giới. Trụ sở được đặt tại Thủy Điển và có tổng cộng 164 thành viên quốc gia trên thế giới từ năm 2016. Trong đó, tổ chức này có chức năng hòa giải các tranh chấp thương mại, hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực thương mại.
nga - Ngày 03 tháng 12 năm 2018

4

0   0

wto


WTO là một từ chữ đầu có thể đứng cho:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

wto


Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO; tiếng Pháp: Organisation mondiale du commerce; tiếng Tây Ban Nha: Organización Mundial del Come [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

wto


WTO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh - World Trade Organization, nghĩa là tổ chức thương mại thế giới.

đây là một tổ chức quốc tế với sự tham gia của nhiều nước. các nước này hợp tác với nhau trên lĩnh vực kinh tế, đồng thời tuân thủ theo các luật lệ, nguyên tắc đã được thỏa thuận để cùng nhau phát triển

Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2007
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wto
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wwf bc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa