Ý nghĩa của từ what's up là gì:
what's up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ what's up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what's up mình

1

6   4

what's up


một câu nói tiếng Anh, có nghĩa như là bạn thế nào? dạo này có chuyện gì mới không?

What's up còn được viết là wassup, what up... được dùng như một câu chào thông thường, tương tự hello, hi...
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

what's up


Nghĩa của câu hỏi: chuyện gì thế? Có gì không?... Đây là một dạng câu hỏi trong các tình huống giao tiếp thường ngày giữa những người thân hay người quen. Nếu dùng từ này với người lạ hay trong trường hợp trang trọng thì sẽ được xem là bất lịch sự.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

3

3   4

what's up


có chuyện gì vây?
tan35n - Ngày 07 tháng 4 năm 2014

Thêm ý nghĩa của what's up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ssk what if >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa