Ý nghĩa của từ what if là gì:
what if nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ what if Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what if mình

1

3   0

what if


là một cụm từ, dịch sát nghĩa có thể hiểu là " Là sẽ thế nào nếu như...."
VD: What if I had never let you go
(Sẽ thế nào nều như em không bao giờ để anh ra đi)
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của what if
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< what's up viber >>