Ý nghĩa của từ take over là gì:
take over nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ take over. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa take over mình

1

3   0

take over


có nghĩa:
1. tiếp quản Ví dụ: "She took over as manager two weeks ago." có nghĩa: "Cô ấy đã tiếp quản vị trí như là một quản lý được 2 tuần trước"
2. trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ: "It's only a matter of time before they take over completely." có nghĩa "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ hoàn toàn trở nên mạnh mẽ
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

take over


Trong tiếng Anh, cụm từ "take over" có nghĩa là: nắm lấy quyền kiểm soát, chiếm quyền, đảm nhiệm, tiếp quản
Ví dụ 1: I'm taking over while the supervisor is on vacation. (Tôi đang nắm quyền kiểm soát trong khi người giám sát đi nghỉ)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

3

0   1

take over


đảm nhận, đảm nhiệm
Ngọc Trâm - Ngày 02 tháng 10 năm 2014


Thêm ý nghĩa của take over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wtf nghia gi vet mang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa