Ý nghĩa của từ wassup là gì:
wassup nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wassup Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wassup mình

1

3   4

wassup


Là cách viết khác đi của What's up. Những người trẻ thường dùng để hỏi bạn bè một cách thân thiết, suồng sã, có nghĩa là "Có chuyện gì thế". Không nên dùng trong văn phong trang trọng
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wassup
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hà vy write down >>