Ý nghĩa của từ wallpaper là gì:
wallpaper nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wallpaper. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wallpaper mình

1

3   3

wallpaper


Vật liệu giống giấy có hình trang trí dán vào tường nhà (phía bên trong ngôi nhà). | ''Trong giao diện đồ họa máy tính''. Hình ảnh làm nền cho màn hình nền c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   3

wallpaper


giấy dán tường
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của wallpaper
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tập tin postrouting >>