Ý nghĩa của từ vnpt là gì:
vnpt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ vnpt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vnpt mình

1

17   11

vnpt


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group, viết tắt: VNPT) là một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

15   13

vnpt


là viết tắt của cụm từ Vietnam Posts and Telecommunications Group: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, à một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư, sản xuất, hoặc kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông tại Việt Nam. Theo công bố năm 2012 công bố năm 2012, VNPT là doanh nghiệp lớn thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
VNPT là Tập đoàn kinh tế nhà nước (Việt Nam) số 1 về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông tại Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam tin tưởng giao trọng trách là chủ đầu tư và là doanh nghiệp được quyền kinh doanh, vận hành và khai thác vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, VINASAT-1, và sắp tới đây là vệ tinh VINASAT-2
nghiemmailan - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

3   1

vnpt


Là từ viết tắt của cụm từ "Vietnam Post and Telecommunications Group", nghĩa là "Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam". Tổ chức này được điều hành dưới theo quy định nhà nước. Ở đây có các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị viễn thông như Wifi, những hình thức liên quan đến công nghệ thông tin.
nga - Ngày 14 tháng 11 năm 2018

4

12   11

vnpt


viết tắt của Vietnam Posts and Telecommunications Group - Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam, là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động về lĩnh vực bưu chính và viễn thông tại Việt Nam
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

5

14   13

vnpt


Là viết tắt của Vietnam Posts and Telecommunications Group- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư, sản xuất, hoặc kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông tại Việt Nam.
gracehuong - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

6

11   10

vnpt


là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ( tên giao dịch quốc tế là Vietnam Posts and Telecommunications Group)
là một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư, sản xuất, hoặc kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông tại Việt Nam.
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

7

9   10

vnpt


Là công ty mẹ trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, được chuyển đổi từ doanh [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

Thêm ý nghĩa của vnpt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tk wp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa