Ý nghĩa của từ vinh dự là gì:
vinh dự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vinh dự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vinh dự mình

1

5   2

vinh dự


biểu hiện sự kính trọng, sự đánh giá cao của tập thể, của xã hội đối với những cống hiến to lớn của cá nhân hay tập thể [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   2

vinh dự


Danh tiếng vẻ vang. | : ''Nước ta sẽ có '''vinh dự''' lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to (Hồ Chí Minh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   3

vinh dự


dt (H. dự: tiếng thơm) Danh tiếng vẻ vang: Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   4

vinh dự


dt (H. dự: tiếng thơm) Danh tiếng vẻ vang: Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to (HCM).. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   4

vinh dự


sambhāvanā (nữ), sassirīka (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của vinh dự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vi phạm viên chức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa