Ý nghĩa của từ venus là gì:
venus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ venus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa venus mình

1

24   8

venus


thv. sao Kim
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

10   4

venus


Venus là nữ thần, thần vệ nữ, sao kim
Venus - Ngày 12 tháng 1 năm 2016

3

13   8

venus


Thần vệ nữ, thần ái tình. | Người đàn bà rất đẹp. | Nhục dục, dục tình. | Sao Kim.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

12   7

venus


là tên gọi của sao kim là hành tinh trong hệ mặt trời là hành tinh thứ hai từ Mặt Trời, quay quanh nó với chu kỳ 224,7 ngày Trái Đất.11. Xếp sau Mặt Trăng, nó là thiên thể tự nhiên sáng nhất trong bầu trời tối, với cấp sao biểu kiến bằng −4.6, đủ sáng để tạo lên bóng trên mặt nước nó nằm giữa Sao Thủy và trái đất
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

12   11

venus


Venus (Latin cổ điển: /ˈwɛ.nʊs/) (thần Vệ Nữ) là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoạ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của venus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< veraciously venule >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa