Ý nghĩa của từ vị tha là gì:
vị tha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vị tha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vị tha mình

1

18   2

vị tha


có tinh thần chăm lo đến lợi ích của người khác một cách vô tư, sẵn sàng vì lợi ích của người khác mà hi s [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

7   6

vị tha


Lấy lòng bác ái mà chuyên chú làm lợi cho kẻ khác; trái với vị kỉ. | : ''Chủ nghĩa '''vị tha'''.'' | : ''Lòng '''vị tha'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   6

vị tha


tt. Lấy lòng bác ái mà chuyên chú làm lợi cho kẻ khác; trái với vị kỉ: chủ nghĩa vị tha lòng vị tha.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

6   5

vị tha


Vị tha hay Chủ nghĩa Vị tha là nguyên lý hay hành động quan tâm tới lợi ích của người khác. Đây là một đức hạnh truyền thống ở nhiều nền văn hóa và là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

3   2

vị tha


Là sống vì người khác, luôn hướng đến người khác.
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 4 năm 2017


Thêm ý nghĩa của vị tha
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vị lai vịn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa