Ý nghĩa của từ vệ sinh là gì:
vệ sinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ vệ sinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vệ sinh mình

1

10   5

vệ sinh


Vệ sinh là những quy tắc giữ gìn sự sạch sẽ cho bản thân và môi trường xung quanh nhằm phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Tắm nhằm loại bỏ ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

11   7

vệ sinh


I d. Những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khoẻ (nói khái quát). Phép vệ sinh. Ăn ở hợp vệ sinh. Vệ sinh ăn uống. Vệ sinh lao động. Giữ v [..]
Nguồn: vdict.com

3

9   7

vệ sinh


I d. Những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khoẻ (nói khái quát). Phép vệ sinh. Ăn ở hợp vệ sinh. Vệ sinh ăn uống. Vệ sinh lao động. Giữ vệ sinh chung. II t. (kng.; thường dùng có kèm ý phủ định, kết hợp hạn chế). Hợp (thường nói về mặt sạch sẽ). Nhà c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

6   4

vệ sinh


những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khoẻ (nói khái quát) ăn ở hợp vệ sinh vệ sinh lao động Tính t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

6   6

vệ sinh


Những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khoẻ (nói khái quát). | : ''Phép '''vệ sinh'''.'' | : ''Ăn ở hợp '''vệ sinh'''.'' | : '''''Vệ sinh''' ăn uố [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   4

vệ sinh


chuyên ngành y học dự phòng nghiên cứu các điều kiện sinh hoạt (nhà ở, ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, vv); các điều kiện lao động, sản xuất tối ưu, các yếu tố môi trường xã hội, thiên nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe; các biện pháp đề phòng bệnh tật, tạo điều kiệ [..]
Nguồn: yhvn.vn

7

4   5

vệ sinh


Là điều kiện đối với công nhân, thiết bị dụng cụ, nhà xưởng của cơ sở giết mổ để đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện trong một môi trư [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn


Thêm ý nghĩa của vệ sinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chỉ huy chủ mưu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa