Ý nghĩa của từ vật thể là gì:
vật thể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vật thể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vật thể mình

1

21   9

vật thể


vật cụ thể, có những thuộc tính vật lí nhất định văn hoá phi vật thể xuất hiện vật thể lạ trên bầu trời
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9   7

vật thể


dt. Vật có những thuộc tính vật lí nhất định.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   1

vật thể


vật có những thuộc tính nhất định
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 9 năm 2014

4

13   13

vật thể


Vật có những thuộc tính vật lí nhất định.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

6   9

vật thể


dt. Vật có những thuộc tính vật lí nhất định.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của vật thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vận hành vắt óc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa