Ý nghĩa của từ vĩ tuyến là gì:
vĩ tuyến nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vĩ tuyến. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vĩ tuyến mình

1

1   0

vĩ tuyến


Đường ngang với đường xích đạo của Trái Đất. | : ''Địa cầu chia ra kinh tuyến và '''vĩ tuyến'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

vĩ tuyến


dt. Đường ngang với đường xích đạo của Trái Đất: Địa cầu chia ra kinh tuyến và vĩ tuyến.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vĩ tuyến". Những từ có ch [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

vĩ tuyến


dt. Đường ngang với đường xích đạo của Trái Đất: Địa cầu chia ra kinh tuyến và vĩ tuyến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

vĩ tuyến


đường tưởng tượng vòng quanh Trái Đất, song song với xích đạo.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

vĩ tuyến


Trên Trái Đất hay các hành tinh hoặc thiên thể hình cầu, vĩ tuyến là một vòng tròn tưởng tượng nối tất cả các điểm có cùng vĩ độ. Trên Trái Đất, vòng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của vĩ tuyến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< văn đàn vĩ đại >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa