Ý nghĩa của từ văn đàn là gì:
văn đàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ văn đàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn đàn mình

1

2   0

văn đàn


Lĩnh vực của các nhà văn trong nước. | : ''Đã lâu nhà văn ấy vắng tiếng trên '''văn đàn'''.'' | : ''Những tác phẩm vĩ đại đã nổi tiếng trên '''văn đàn''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

văn đàn


dt (H. đàn: nơi diễn giảng) Lĩnh vực của các nhà văn trong nước: Đã lâu nhà văn ấy vắng tiếng trên văn đàn; những tác phẩm vĩ đại đã nổi tiếng trên văn đàn thế giới (ĐgThMai).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   1

văn đàn


(Từ cũ) diễn đàn văn học nổi tiếng trên văn đàn tranh luận trên văn đàn
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của văn đàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< văn vật vĩ tuyến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa