Ý nghĩa của từ vĩ đại là gì:
vĩ đại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ vĩ đại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vĩ đại mình

1

43 Thumbs up   11 Thumbs down

vĩ đại


Vĩ đại là tính từ chỉ tầm vóc lớn lao,cao cả, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Trang - 00:00:00 UTC 28 tháng 12, 2014

2

20 Thumbs up   11 Thumbs down

vĩ đại


atimahanta (tính từ), mahaggata (tính từ), mahatta (nam), mahanta (tính từ), ugga (tính từ), tumula (tính từ), vipula (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

3

16 Thumbs up   12 Thumbs down

vĩ đại


Lớn lao , cao cả
Babie - 00:00:00 UTC 9 tháng 10, 2014

4

15 Thumbs up   12 Thumbs down

vĩ đại


Rất lớn lao. | : ''Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến '''vĩ đại''' chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc (Hồ Chí Minh)'' | : ''Góp phần vào chiến công '''vĩ đại''' của dân tộc (Nguyễn Văn Linh)'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

13 Thumbs up   10 Thumbs down

vĩ đại


có tầm cỡ và giá trị lớn lao, đáng khâm phục sự nghiệp vĩ đại chiến thắng vĩ đại những phát minh vĩ đại con người vĩ đại đầu óc vĩ đại [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

4 Thumbs up   2 Thumbs down

vĩ đại


ví đại là tính từ trong tiếng hán việt được dịch nghĩa ra tiếng việt có nghĩa là lớn lao cộng cao cả nhất của việt nam
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 2 tháng 1, 2017

7

4 Thumbs up   2 Thumbs down

vĩ đại


Người hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực cũng là người vĩ đại.
Võ Hoàng Thống - 00:00:00 UTC 2 tháng 12, 2016

8

3 Thumbs up   2 Thumbs down

vĩ đại


Vĩ đại là nói về một người có công lớn cho Xh đất nước hay là một người có tấm lòng cao thượng
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

9

12 Thumbs up   14 Thumbs down

vĩ đại


tt (H. vĩ: lớn lắm; đại: lớn) Rất lớn lao: Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc (HCM); Góp phần vào chiến công vĩ đại của dân tộc (NgVLinh); Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là vĩ đại (PhVĐồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

7 Thumbs up   17 Thumbs down

vĩ đại


tt (H. vĩ: lớn lắm; đại: lớn) Rất lớn lao: Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc (HCM); Góp phần vào chiến công vĩ đại của dân tộc (NgVLinh); Sự nghiệp cá [..]
Nguồn: vdict.com

<< vĩ tuyến vũ khúc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa