Babie

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được11
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   11

vĩ đại


Lớn lao , cao cả
Babie - Ngày 09 tháng 10 năm 2014