Ý nghĩa của từ văn học là gì:
văn học nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ văn học. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn học mình

1

0   0

văn học


Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, xây dựng hình tượng để phản ánh hiện thực. | : '''''Văn học''' dân gian.'' | : ''Tác phẩm '''văn học'''.'' | : ''Nghiên cứu '''v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

văn học


dt. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, xây dựng hình tượng để phản ánh hiện thực: văn học dân gian tác phẩm văn học nghiên cứu văn học. (xã) h. Na Rì, t. Bắc Kạn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

văn học


(xã) h. Na Rì, t. Bắc Kạn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

văn học


nghệ thuật dùng ngôn ngữ và hình tượng để thể hiện đời sống và xã hội con người hình tượng văn học tác phẩm vă [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

văn học


Nguyên tắc dùng ngôn ngữ và hình tượng để biểu hiện tình cảm, tư tưởng, đời sống...
Nguyen Trung Tinh - Ngày 27 tháng 6 năm 2014

6

0   1

văn học


Văn Học là một xã của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí: Xã Văn Học có diện tích 16 km², dân số khoảng 1056 người, mật độ dân số [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   1

văn học


Văn học là một loại hình sáng tác, tái hiện những vấn đề của đời sống xã hội và con người. Phương thức sáng tạo của văn học được thông qua sự hư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của văn học
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< văn minh bạch ngọc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa