Ý nghĩa của từ văn minh là gì:
văn minh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ văn minh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa văn minh mình

1

1   0

văn minh


I d. Trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng. Văn minh Ai Cập. Ánh sáng của văn minh. Nền văn minh của loài người. II t. 1 Có những đặc trưng của , của nền văn hoá phát tri [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   0

văn minh


trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với nh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   0

văn minh


trình độ phát triển cao của nền văn hóa tinh thần và vật chất của xã hội loài người ở một giai đoạn nhất định
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 11 năm 2015

4

0   0

văn minh


Trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng. | : '''''Văn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   0

văn minh


(xã) h. Na Rì, t. Bắc Kạn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   1

văn minh


Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội loài người. Các yếu t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của văn minh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< văn phong văn học >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa