Ý nghĩa của từ vô tình là gì:
vô tình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ vô tình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô tình mình

1

6   2

vô tình


Lạnh nhạt, lạnh lẽo với đối phương!
PunMilk - Ngày 19 tháng 7 năm 2016

2

4   3

vô tình


Không có tình nghĩa. Một người vô tình là một người không có tình nghĩa, cảm xúc, động lòng hoặc nói cách khắc không có lòng trắc ẩn. | : ''Ăn ở '''vô tì [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   3

vô tình


tt. 1. Không có tình nghĩa: ăn ở vô tình. 2. Không chủ ý: vô tình nói lỡ lời vô tình làm hỏng việc người khác vô tình xô phải đứa bé.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

3   3

vô tình


tt. 1. Không có tình nghĩa: ăn ở vô tình. 2. Không chủ ý: vô tình nói lỡ lời vô tình làm hỏng việc người khác vô tình xô phải đứa bé.. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com

5

3   3

vô tình


không có tình nghĩa, không có tình cảm kẻ vô tình, vô nghĩa "Về dinh ngẫm nghĩ việc nhà, Đành người c&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

2   3

vô tình


khila (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của vô tình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vô tư dẻo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa