Ý nghĩa của từ vô hình là gì:
vô hình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ vô hình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô hình mình

1

7   7

vô hình


tt. Không có hình thức: vật vô hình sức mạnh vô hình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "vô hình". Những từ phát âm/đánh vần giống như "vô hình": . Vạ [..]
Nguồn: vdict.com

2

6   6

vô hình


không nhìn thấy được hình thể (nhưng lại thấy có tác động) cạm bẫy vô hình bàn tay vô hình Trái nghĩa: h [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   6

vô hình


Không có hình thức. | : ''Vật '''vô hình'''.'' | : ''Sức mạnh '''vô hình'''.'' | Một vật mà mắt thường không thể nhìn thấy. | : ''Mối liên hệ '''vô hình'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

6   7

vô hình


tt. Không có hình thức: vật vô hình sức mạnh vô hình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   7

vô hình


aviggaha (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của vô hình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vô giá vô hại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa