Ý nghĩa của từ uyen nhi là gì:
uyen nhi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uyen nhi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uyen nhi mình

1

1   0

uyen nhi


uyên nhin là tên riêng của bé gái theo ý nghĩa tên bé gái thì uyên nhi ý nói bé gái xinh đẹp.
Nhi: theo hán việt là chỉ cô gái
uyên: phúc lộc, hưng gia, có lý trí, hiền từ có đức độ,hưởng trọn phú quý
chipchi0412 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uyen nhi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhiên uyên nguyên >>