Ý nghĩa của từ uyên nguyên là gì:
uyên nguyên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uyên nguyên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uyên nguyên mình

1

4   5

uyên nguyên


theo ý nghĩa tên của những người vần N thì "NGUYÊN" Có nghĩa là gia cảnh tốt, có quý nhân phù trợ,vinh hoa phú quý, gia hưng số có vợ hiền con ngoan
Cũng theo tên của những người có vần U thì "UYÊN" Có nghĩa là phúc lộc, gia hưng, giàu lý trí, hiền từ, gia cảnh tốt, hưởng trọn phú quý
Gắp 2 từ này tên này vào thành tên "uyên nguyên " sẽ thành tên rất có ý nghĩa
chipchi0412 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uyên nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uyen nhi clean on board >>