Ý nghĩa của từ uyên thâm là gì:
uyên thâm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ uyên thâm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uyên thâm mình

1

12   2

uyên thâm


Rất sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. | : ''Nhà nghiên cứu triết học '''uyên thâm'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   1

uyên thâm


t. (Kiến thức) rất sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Nhà nghiên cứu triết học uyên thâm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6   1

uyên thâm


t. (Kiến thức) rất sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Nhà nghiên cứu triết học uyên thâm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "uyên thâm". Những từ có [..]
Nguồn: vdict.com

4

5   1

uyên thâm


có kiến thức rất sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó học vấn uyên thâm Đồng nghĩa: thâm uyên, uyên bá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   0

uyên thâm


"Uyên" có nghĩa là uyên bác còn "thâm" có nghĩa là thâm sâu. Như vậy, cụm từ "uyên thâm" là một tính từ được dùng để chỉ một người có kiến thức rất sâu về một lĩnh vực nào đó
Ví dụ: Trình độ toán học của cô ấy cực uyên thâm.
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 7 năm 2019

6

1   1

uyên thâm


là hiểu biết 1 một lĩnh vực nào đó
trung - Ngày 06 tháng 12 năm 2014


Thêm ý nghĩa của uyên thâm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ung uể oải >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa