Ý nghĩa của từ uwf là gì:
uwf nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ uwf. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uwf mình

1

0   0

uwf


Trong tiếng Việt, cách gõ bàn phím có dấu đôi khi sẽ tạo sự nhầm lẫn như từ "uwf". Khi chúng ta kết hợp ba từ đấy lại sẽ ra từ "ừ" (u+w -> ư, ư+f -> ừ). Tuy nhiên trong một số trường hợp chưa bật bảng gõ telex trên máy tính thì nó sẽ không viết được các âm và dấu của tiếng Việt nên sẽ xảy ra trường hợp như thế
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

2

0   0

uwf


uwf trong tiếng việt đéo có nghĩa gì, nhưng với đầu óc tư duy sáng tạo như tôi đưa ra giả thuyết UwF là uy thanh forser
Lê Tuấn An - Ngày 23 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của uwf
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< md ý hg có >>