Ý nghĩa của từ us uk là gì:
us uk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ us uk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa us uk mình

1

31   8

us uk


us là United States - chỉ nước Mỹ
uk là United Kingdom - chỉ vương quốc anh

us uk thường để chỉ âm nhạc đến từ mỹ và vương quốc anh, có đặc tính nổi bật nhất là đều sử dụng tiếng anh làm ngôn ngữ chính. dùng để phân biệt với các loại nhạc dùng ngôn ngữ khác như kpop, jpop, vpop...
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

us uk


US và UK là thể hiện sự khác biệt giữa người Anh và người Mỹ nói tiếng Anh
US ( United States ) là người Mỹ nói một từ tiếng Anh nào đó
UK ( United Kingdom ) là người Anh nói một từ tiếng Anh nào đó
miku hatsume - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

3

0   1

us uk


Ở đây có thể đề cập đến dòng nhạc, phim,... US là United States (Mỹ) và UK là United Kingdom (Vương quốc Anh). Nhạc US UK hoặc phim US UK chỉ các dòng phim/ ca nhạc/ ca sĩ Tây như Westlife (nhóm nhạc), Untill you (bài hát), Shark (phim),...
nghĩa là gì - Ngày 17 tháng 1 năm 2019


Thêm ý nghĩa của us uk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ultrabook ulzzang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa