miku hatsume

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

us uk


US và UK là thể hiện sự khác biệt giữa người Anh và người Mỹ nói tiếng Anh
US ( United States ) là người Mỹ nói một từ tiếng Anh nào đó
UK ( United Kingdom ) là người Anh nói một từ tiếng Anh nào đó
miku hatsume - Ngày 05 tháng 10 năm 2020