Ý nghĩa của từ ur là gì:
ur nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ur. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ur mình

1

18   10

ur


1. Viết tắt của your: của bạn, tính từ sở hữu của you. VD: ur love, ur friend, uranus
2. Viết tắt của you are: dạng chia thời hiện tại của động từ "be" với you
VD: ur nuts, ur good,...
markarus - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

14   9

ur


Ur là từ viết tắt trong của từ your: nghĩa là "của bạn", sử dụng phổ biến trong văn phong tin nhắn của giới trẻ. Các cụm từ thường gặp như
Take ur time: bạn cứ tự nhiên ( trong trường hợp mình Đang nói chuyện mà có điện .thoại gọi đến, mình xin lỗi để nghe điện thoại thì người kia trả lời take ur time
Caominhhv - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

0   0

ur


cũng có thể là của chúng ta, của mọi người
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

6   12

ur


Ur là tên gọi của lục địa đầu tiên đã biết, có thể được hình thành cách đây 3 tỷ năm trước trong giai đoạn đầu của liên đại Thái Cổ. Ur kết nối [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

5   12

ur


Ur có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ur
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rr xl >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa