Ý nghĩa của từ up to là gì:
up to nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ up to. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa up to mình

1

1   0

up to


Cụm từ: lên tới
Ví dụ 1: Cửa hàng kia thực hiện chiến dịch dọn sạch sản phẩm với mức giảm giá lên đến 50%. (The clearance of that shop which customers can get the deal up to 50%)

Ví dụ 2: Mực nước dâng cao lên đến 1 mét. (The level of sea water can increase up to 1 meter.)
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018

2

3   3

up to


Để chỉ một người nghĩ rằng anh ta rất thú vị, vui tính, thích thu hút sự chú ý. Mục đích của anh ta là trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
VD: Looking that guy wearing sunglasses at night and thinking he is cool. What an up to! ( Hãy nhìn anh chàng mang kính dâm khi trời tối và nghĩ anh ta thật thú vị. Thật là một anh chàng thích được chú ý!)
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

3

4   6

up to


"up to" bắt nguồn từ thành ngữ "up to you" trong Tiếng Anh, có nghĩa là: tùy bạn quyết định !

"up to" được một số người Việt Nam hiện đại dùng trong văn nói, ngữ cảnh giao tiếp thân mật, ý muốn nói là "tùy mày đấy/ tùy bạn đấy".
babbisun - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của up to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< que sera sera đổ vỏ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa