Ý nghĩa của từ uncrush là gì:
uncrush nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ uncrush. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uncrush mình

1

5   2

uncrush


Trong tiếng Anh, từ "crush" /krᴧ∫/ có nghĩa là: sự ép, sự vắt, sự nghiền nát,... (danh từ); ép, vắt, làm nhàu nát (động từ);.... Tuy nhiên, người Việt hay một số nước khác trên thế giới sử dụng từ "crush" với nghĩa là thích ai đó hoặc phải lòng ai đó. Và khi thêm đầu "un" vào thành "uncrush" có nghĩa ngừng thích hay phải lòng ai đó
Ví dụ: Tôi đã uncrush anh ta!
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

2

2   0

uncrush


Theo mình thì mình hiểu ''crush'' có nghĩa là thích một ai đó hoặc phải lòng một ai đó và cũng tương tự nếu thêm vào đầu từ ''un'' thì là ''uncrush'' có nghĩa là hết thích hoặc ngừng thích một ai đó.
VD: Cậu crush cô ấy ư?:Cậu đã thích/phải lòng cô ấy ư?
Anh đã uncrush em?:-Anh đã hết thích em?
Cute vl - Ngày 11 tháng 1 năm 2020

3

0   0

uncrush


Tôi iu anh ta đến mức ko thể tả
Và từq thw iu anh ta rức nhìu
Tiến - Ngày 17 tháng 2 năm 2020


Thêm ý nghĩa của uncrush
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thảo ly luyên thuyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa