Ý nghĩa của từ uncrush là gì:
uncrush nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uncrush. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uncrush mình

1

125 Thumbs up   10 Thumbs down

uncrush


Theo mình thì mình hiểu ''crush'' có nghĩa là thích một ai đó hoặc phải lòng một ai đó và cũng tương tự nếu thêm vào đầu từ ''un'' thì là ''uncrush'' có nghĩa là hết thích hoặc ngừng thích một ai đó.
VD: Cậu crush cô ấy ư?:Cậu đã thích/phải lòng cô ấy ư?
Anh đã uncrush em?:-Anh đã hết thích em?
Cute vl - 00:00:00 UTC 11 tháng 1, 2020

2

29 Thumbs up   4 Thumbs down

uncrush


Trong tiếng Anh, từ "crush" /krᴧ∫/ có nghĩa là: sự ép, sự vắt, sự nghiền nát,... (danh từ); ép, vắt, làm nhàu nát (động từ);.... Tuy nhiên, người Việt hay một số nước khác trên thế giới sử dụng từ "crush" với nghĩa là thích ai đó hoặc phải lòng ai đó. Và khi thêm đầu "un" vào thành "uncrush" có nghĩa ngừng thích hay phải lòng ai đó
Ví dụ: Tôi đã uncrush anh ta!
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 6 tháng 7, 2019

3

14 Thumbs up   2 Thumbs down

uncrush


Uncrush là việc từ bỏ yêu thích người mà bạn có tình cảm trước đó. Khi bạn yêu thích một người nào đó nhưng theo thời gian, tình cảm của bạn không được đáp lại, dẫn đến việc chán nản, từ bỏ, không muốn tiếp tục thích người đó nữa. Khi đó, cảm xúc của bạn chính là uncrush.
Trần Tuyết Mai - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

4

15 Thumbs up   7 Thumbs down

uncrush


Tôi iu anh ta đến mức ko thể tả
Và từq thw iu anh ta rức nhìu
Tiến - 00:00:00 UTC 17 tháng 2, 2020

<< thảo ly luyên thuyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa