Ý nghĩa của từ thảo ly là gì:
thảo ly nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ thảo ly. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thảo ly mình

1

25 Thumbs up   6 Thumbs down

thảo ly


Đây là bên phổ biến thường dùng để đặt tên cho các bé gái ở Việt Nam:
Thảo: cỏ thơm
Ly: một trong tứ Linh biểu tượng cho trí tuệ
Tên Thảo Ly với ý muốn mong con mình sẽ thông minh, tỏa hương cho đời.
thanhthanh - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

15 Thumbs up   2 Thumbs down

thảo ly


Trong tiếng Việt, cụm từ "thảo ly" thường được dùng để đặt tên cho con gái. Thảo có nghĩa là mộc chỉ cây hoa cỏ lá, còn ly có nghĩa là hoa ly - một loài hoa màu trắng mang sự tinh tế và thuần khiết (người ta thường nói thuần khiết như hoa ly). Cho nên đây là một cái tên hay được sử dụng nhiều ở Việt Nam
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

3

11 Thumbs up   1 Thumbs down

thảo ly


Bố mình nói đặt mình là thảo ly vì thảo là cỏ ly là nhỏ cỏ nhỏ của bố
thảo ly - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

<< it's you uncrush >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa