Ý nghĩa của từ umpire có là gì:
umpire có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ umpire có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa umpire có mình

1

0   0

umpire có


Danh từ:
- Được xem là trọng tài của một trận đấu nào đó. Người này có vai trò nêu ra thể lệ cuộc chơi, theo dõi và dựa theo luật lệ để điều khiển trận đấu trở nên công bằng.
Động từ:
- Để làm trọng tài cho trận đấu.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của umpire có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< headcount head over heels >>