Ý nghĩa của từ head over heels là gì:
head over heels nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ head over heels Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa head over heels mình

1

0   0

head over heels


Nghĩa của cụm từ: (tiếng lóng)
- Đang trong trạng thái yêu cuồng nhiệt
- Diễn tả việc đang thực sự yêu ai đó
Ví dụ: Khi tôi thực sự yêu ai đó, tôi muốn hi sinh vì họ. (When I fall head over heels, I want to devote for him)
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của head over heels
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< umpire có look up to >>