Ý nghĩa của từ um là gì:
um nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ um. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa um mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

um


Một trong hai nghĩa của từ "Um" là teencode của từ "Ừm". Thể hiện sự ngập ngừng, khoảng ngắt để suy nghĩ hoặc để tỏ vẻ đồng ý
Ảnh Dân - 00:00:00 UTC 7 tháng 3, 2022

2

3 Thumbs up   3 Thumbs down

um


Thán từ.Ừm. Dùng để biểu hiện sự ngập ngừng hoặc tạm ngưng khi phát biểu hoặc thuyết trình.
Ví dụ: Anyway, um, where was I?
Cơ mà này, ừm, tôi đã ở đâu thế này nhỉ?
thanhthu - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

um


Từ "um" là một khẩu ngữ địa phương cũ được dùng để chỉ sự dày đặc và lan rộng (khói, lửa, bóng tối)
Ví dụ 1: Chuyện chưa có gì mà đã hét um lên.
Vi dụ 2: Cây cối trong vườn nhà tôi xanh um như này cũng nhờ công của cô ấy.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2019

<< vnindex utility bill >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa