Ý nghĩa của từ ullage là gì:
ullage nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ullage. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ullage mình

1

0   0

ullage


Sự thau, sự đổ, sự vét. | Sự vơi. | : ''filling up of the '''ullage''''' — đổ thêm vào để bù chỗ vơi | : ''on '''ullage''''' — (thương nghiệp) lượng hao (vì b [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ullage


Danh từ:
- Không gian trong một thùng chứa chất lỏng kín không được lấp đầy bởi chất lỏng
- Số lượng mà một container không đủ để chứa
- Số lượng rượu, rượu, hoặc tương tự, còn lại trong một thùng chứa đã mất một phần nội dung của nó do bay hơi, rò rỉ hoặc sử dụng.
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ullage
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ultracentrifuge ulcerate >>