Ý nghĩa của từ ukm là gì:
ukm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ukm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ukm mình

1

140   11

ukm


Viết tắt của từ "Ừ kệ mày". Từ này được sử dụng khi giao tiếp với bạn của mình, hàm ý nói không muốn quan tâm thêm đến việc của bạn mình. Ngoài ra nó cũng là cách viết kiểu teen của các bạn trẻ thay cho từ "ừ". Tức là đồng ý.
bao - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

2

18   1

ukm


Từ Ukm có nghĩ là :
U có nghĩ là Ừ
K có nghĩa là kệ , không
M có nghĩa là mày , mà
Ukm có nghĩa là ừ kệ mày hoặc ừ ko mà
Jenny - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

3

12   2

ukm


Viết tắt của từ "Ừ kặc mày". Từ này được sử dụng khi giao tiếp với bạn của mình, hàm ý nói không muốn chửi chết con đĩ mẹ bạn của mình. Ngoài ra nó cũng là cách viết kiểu teen của các bạn trẻ thay cho từ "nứng". Tức là đồng ý.
tôi tên là tao - Ngày 23 tháng 6 năm 2021

4

15   10

ukm


Từ "ukm" có nghĩa tương tự với okay, ok, oke, oki, uhm, oh,...
Ví dụ 1: Ukm, this cap has brought to you, it's beautiful? (Ừm, cái mũ này đã được đưa cho bạn, nó đẹp phải không?)
Ví dụ 2: Ukm, you can leave here. (Được rồi, bạn có thể rời khỏi đây)
nghĩa là gì - Ngày 29 tháng 7 năm 2019

5

20   16

ukm


ukm nghĩa là "ừ káicon mẹmày" dùng để giao tiếp mỗi khi cục súc mà bực mình hoặc thay thế cho ừ ok.
11jj - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

6

3   1

ukm


ukm bên các nước nói Tiếng Anh còn có nghĩa là u:you; k:know; m:me.
Vậy nên ukm có nghĩa là you know me(bạn hiểu tôi mà).
Bùi Tú - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

7

7   6

ukm


Từ Ukm có nghĩ là:
U có nghĩ là Ừ
K có nghĩa là kệ.
M có nghĩa là mày.
Ukm có nghĩa là Ừ kệ mày.
Kawaragi Senju - Ngày 15 tháng 2 năm 2022

Thêm ý nghĩa của ukm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gashina iz da best >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa