Ý nghĩa của từ iz da best là gì:
iz da best nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ iz da best. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iz da best mình

1

11   2

iz da best


Đây là ngôn ngữ mạng của giới trẻ Việt Nam ngày nay. Từ này được xem là "hot trend" (xu hướng nóng) của giới trẻ. Nó được viết lại từ "is the best" của tiếng Anh, nghĩa là "là nhất"
Ví dụ: Cậu iz da bezt! (You is the best!)
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

2

8   4

iz da best


Là cách viết kiểu teen của cụm từ "is the best". Nghĩa là tốt nhất, tuyệt nhất. Mọi người thường dùng từ này để khen ngợi, ca tụng một người hay một sự vật, sự việc nào đó mà làm cho họ cảm thấy hài lòng, hoặc mang đến một kết quả đáng mong đợi.
bao - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của iz da best
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ukm xe 50cc >>