Ý nghĩa của từ uber delivery là gì:
uber delivery nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uber delivery Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uber delivery mình

1

0   0

uber delivery


Uber là thương hiệu chuyên chở hành khách bằng ô tô nổi tiếng ở Mỹ và một số nước châu Âu. Hiện nay, nó còn cung cấp dịch vụ vận chuyển thức ăn, nước uống bằng xe đạp, một phương tiện có lợi ích cho một môi trường xanh.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của uber delivery
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ fig obsesses >>