Ý nghĩa của từ từ fig là gì:
từ fig nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ fig Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ fig mình

1

0   0

từ fig


Danh từ: quả sung
- Một loại quả ngọt, mềm, tím hoặc xanh có nhiều hạt hoặc một loại cây mọc trên đó
- Một loại cây mọc ở những nơi ấm áp, hoặc trái cây mềm, ngọt ăn được
Có thể là từ viết tắt của từ "figure" (nhân vật)
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ fig
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ivy moda uber delivery >>