Ý nghĩa của từ obsesses là gì:
obsesses nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ obsesses Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa obsesses mình

1

0   0

obsesses


Động từ: ám ảnh
- Nếu một cái gì đó hoặc ai đó ám ảnh bạn, hoặc nếu bạn ám ảnh về một cái gì đó hoặc ai đó, bạn nghĩ về nó, anh ấy hoặc cô ấy mọi lúc
- Ngoài việc suy nghĩ về điều gì hay ai đó, nó còn mang theo những cảm nhận nhất định như sợ hãi.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của obsesses
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uber delivery turn in >>