lekhoa1992

Geboortedatum:1992-10-27
Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được14
Điểm:-11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

4 Thumbs up   6 Thumbs down

alcoholic


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
lekhoa1992 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

scale


thang điểm
lekhoa1992 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

3

0 Thumbs up   4 Thumbs down

wasted


Say rượu.
lekhoa1992 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999