lekhoa1992

Geboortedatum:1992-10-27
Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

2   2

alcoholic


đang say (bị động)
lekhoa1992 - Ngày 04 tháng 2 năm 2014

2

0   0

scale


thang điểm
lekhoa1992 - Ngày 04 tháng 2 năm 2014

3

0   0

wasted


Say rượu.
lekhoa1992 - Ngày 04 tháng 2 năm 2014
Ý nghĩa này không được chấp thuận