leducvuong

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được8
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

burglary


ăn trộm bằng cách đột nhập vào nhà, thể bằng cách bẻ khoá hoặc là đập vở kính....
leducvuong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

burglar


chỉ kẻ trộm đột nhập (break into) vào nhà
(tòa nhà, văn phòng) một cách bất hợp pháp và lấy cắp đồ đạc. Burglar
là kẻ trộm hoạt động vào ban đêm.
leducvuong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999