Ý nghĩa của từ burglary là gì:
burglary nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ burglary. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa burglary mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burglary


Ăn trộm đêm; ăn trộm bẻ khoá, ăn trộm đào ngạch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

burglary


ăn trộm bằng cách đột nhập vào nhà, thể bằng cách bẻ khoá hoặc là đập vở kính....
leducvuong - Ngày 20 tháng 4 năm 2016
<< renege remover >>