Ý nghĩa của từ burglar là gì:
burglar nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ burglar. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa burglar mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

burglar


Kẻ trộm đêm; kẻ trộm bẻ khoá, kẻ trộm đào ngạch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

burglar


chỉ kẻ trộm đột nhập (break into) vào nhà
(tòa nhà, văn phòng) một cách bất hợp pháp và lấy cắp đồ đạc. Burglar
là kẻ trộm hoạt động vào ban đêm.
leducvuong - Ngày 20 tháng 4 năm 2016
<< repossess burglarize >>