Sai

Vote-up nhận được100
Vote-down nhận được43
Điểm:56 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (3)

1

64   25

konichiwa


Được viết theo kiểu Romaji (phiên âm từ chữ tượng hình sang phiên âm Latinh) của Nhật Bản, nghĩa là " Xin chào hay chào buổi trưa chiều" .
Đối với những người mà bạn cần phải tôn kính thì không được dùng từ này,.
Sai - Ngày 21 tháng 1 năm 2015

2

19   8

ối


Ngoài nghĩa trong từ Màng ối, Nước ối.
Ối còn là từ địa phương, cách nói khác của từ Khối - chỉ số lượng Nhiều.
VD: Cậu ta có khối tiền.
Có thể nói rằng Cậu ta có ối tiền - mang cùng nghĩa.
Sai - Ngày 19 tháng 11 năm 2014

3

17   10

chủ


Người/Thứ đứng đầu một lĩnh vực/khu vực/tập thể nào đó.
VD: Chủ Nhà băng, Chủ Nhà, Chủ Thầu,...
Chủ kiến - ý kiến của chính mình...
Chủ quan - quan điểm của mình - ý kiến cá nhân
Sai - Ngày 18 tháng 11 năm 2014

4

0   0

hiến tặng


Lấy phần cơ thể hoặc những thứ mình sở hữu đem cho người khác
Sai - Ngày 18 tháng 11 năm 2014
Ý nghĩa này không được chấp thuận