Ý nghĩa của từ uẩn khúc là gì:
uẩn khúc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uẩn khúc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uẩn khúc mình

1

2   1

uẩn khúc


điều rắc rối, éo le còn giấu kín, chưa được bày tỏ hoặc làm sáng tỏ ra làm rõ những uẩn khúc trong vụ án [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   2

uẩn khúc


Điều sâu kín và ngoắt ngoéo. | : ''Vấn đề ấy chưa thể giải quyết ngay được vì có nhiều '''uẩn khúc'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

uẩn khúc


đgt (H. uẩn: sâu kín; khúc: cong; không thẳng) Điều sâu kín và ngoắt ngoéo : Vấn đề ấy chưa thể giải quyết ngay được vì có nhiều uẩn khúc.. Các kết quả [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   2

uẩn khúc


đgt (H. uẩn: sâu kín; khúc: cong; không thẳng) Điều sâu kín và ngoắt ngoéo : Vấn đề ấy chưa thể giải quyết ngay được vì có nhiều uẩn khúc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của uẩn khúc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uất ức uế khí >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa