Ý nghĩa của từ uất ức là gì:
uất ức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ uất ức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uất ức mình

1

5   1

uất ức


Uất đến mức không chịu đựng được, cảm thấy bực tức cao độ vì chưa được hành động. | : '''''Uất ức''' quá, người như điên như khùng .'' | : ''Không [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   1

uất ức


đgt. Uất đến mức không chịu đựng được, cảm thấy bực tức cao độ vì chưa được hành động: Uất ức quá, người như điên như khùng Không thể uất ức mãi, phải ra tay hành động ngay.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   1

uất ức


đgt. Uất đến mức không chịu đựng được, cảm thấy bực tức cao độ vì chưa được hành động: Uất ức quá, người như điên như khùng Không thể uất ức [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   2

uất ức


uất lắm mà đành chịu, không làm gì được khóc nức lên vì uất ức
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của uất ức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uyển chuyển uẩn khúc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa