Ý nghĩa của từ tuyệt diệu là gì:
tuyệt diệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tuyệt diệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyệt diệu mình

1

5   0

tuyệt diệu


hay, tốt đến mức kì lạ, khiến người ta phải khâm phục áng văn tuyệt diệu khoảnh khắc tuyệt diệu một người có trí nhớ tuyệt di [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

tuyệt diệu


Tốt, tài khéo đến cực độ : Mưu kế tuyệt diệu; Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tuyệt diệu". Những từ có c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   2

tuyệt diệu


Tốt, tài khéo đến cực độ. | : ''Mưu kế '''tuyệt diệu'''.'' | : ''Nên câu '''tuyệt diệu''' ngụ trong tính tình (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   3

tuyệt diệu


Tốt, tài khéo đến cực độ : Mưu kế tuyệt diệu; Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tuyệt diệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< làm phiền làm thân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa