Ý nghĩa của từ tuyệt bút là gì:
tuyệt bút nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tuyệt bút. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyệt bút mình

1

4   1

tuyệt bút


Tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hay, đẹp đến cực điểm. | : ''Bình.'' | : ''Ngô đại cáo là '''tuyệt bút''' của.'' | : ''Nguyễn.'' | : ''Trãi.'' | Bài văn vi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   1

tuyệt bút


d. 1. Tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hay, đẹp đến cực điểm: Bình Ngô đại cáo là tuyệt bút của Nguyễn Trãi. 2. Bài văn viết khi gần chết: Một thiên tuyệt bút gọi là để sau (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   2

tuyệt bút


(Ít dùng) bài văn, bài thơ viết lần cuối cùng trong đời, để lại trước khi chết "Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, Một thi&e [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   2

tuyệt bút


Bút tích cuối cùng, viết trước khi chết để kể nỗi tâm tình của mình cho người sau biết. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tuyệt bút". Những từ phát âm/ [..]
Nguồn: vdict.com

5

2   2

tuyệt bút


Bút tích cuối cùng, viết trước khi chết để kể nỗi tâm tình của mình cho người sau biết
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

0   0

tuyệt bút


Là nói về một tác phẩm hoặc một đoạn thơ( văn)hay ý nghĩa sử dụng những nghệ thuật tu từ đặc sắc
Xen lẫn hình ảnh mang giá trị thơ ca sâu sắc
Hảo nè - Ngày 23 tháng 6 năm 2020


Thêm ý nghĩa của tuyệt bút
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gia biến gia hương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa