Ý nghĩa của từ gia biến là gì:
gia biến nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ gia biến. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gia biến mình

1

2   1

gia biến


Việc rủi ro bất thường xảy ra trong nhà.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   1

gia biến


Tai biến của gia đình
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

gia biến


gia (加) nghĩa là thêm vào (giống nghĩa trong từ gia tăng), còn biến (变) nghĩa là biến số, gia biến là biến gia tăng.
thonn - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

4

1   2

gia biến


Việc rủi ro bất thường xảy ra trong nhà.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   1

gia biến


Tai biến của gia đình. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gia biến". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gia biến": . gia biến gia biến. Những từ có ch [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của gia biến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tuần hành tuyệt bút >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa