Ý nghĩa của từ tung hô là gì:
tung hô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tung hô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tung hô mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tung hô


Cùng hô lên để chúc tụng nhà vua. | : '''''Tung hô''' vạn tuế.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tung hô


Cùng hô lên để chúc tụng nhà vua: Tung hô vạn tuế.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tung hô". Những từ có chứa "tung hô" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . tung tứ tun [..]
Nguồn: vdict.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tung hô


Cùng hô lên để chúc tụng nhà vua: Tung hô vạn tuế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tung hô


cùng hô to lên những tiếng chúc tụng vua chúa tung hô vạn tuế (Ít dùng) cùng hô to những lời chào mừng kèm theo những cử [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< gốc tích gỡ gạc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa